R.Br. Opis Usluge kol. jed.
mj
.
Cijena
( kn )
  1. 
Montaža računala 1 sat 80,00  
  2. 
Dijagnostika kvara računala* 1.25 sat 100,00  
  3. 
Sitniji popravci kada je moguće kvar otkloniti odmah i bez potrebe za ostavljanjem računala u servisu 0.6 sat 50,00  
  4. 
Instalacija licenciranog software-a (Operativni sustavi, Windows / Linux ), uključeno podešavanje drivera. 2 sat 160,00 
 5. 
Instalacija licenciranog software-a, programa (Office, Anti Virus, itd.) 0.75 sat 80,00  
 6. 
Detektiranje i uklanjanje VIRUSA s računala + AV software 1 sat 80,00   
  7. 
Preventivno održavanje računala (čišćenje, testiranje) - pc servis 1 sat 80,00  
  8. 
Podešavanje BIOS-a računala 0.6 sat 50,00  
  9. 
Testiranje ispravnosti informatičkih komponenata (svaka komponenta posebno) 0.6 sat 50,00  
  10. 
Instalacija ili zamjena tvrdog diska (HDD) bez reinstalacije programa 0.6 sat 50,00   
11. 
Instalacija ili zamjena CD-ROM-a, DVD-a ili Snimača 0.6 sat 50,00  
12. 
Ispitivanje neispravnosti u radu ADSL-a , konfiguracija router-a , bežičnog rada itd. 1 sat  80,00 
13. 
Instalacija i konfiguracija aplikacija 1 sat  80,00 
  14. 
Popravak lcd monitora, Plazma ili Lcd televizora -/- -/- Na upit 
15. 
Dolazak kod stranke   kom 30,00  
16. 
Detektiranje neispravnosti u radu računalnih mreža i otklanjanje istih -/- -/- Na upit 
17. 
Dogradnja računala, ispitivanje, instalacija pratećeg software-a 0.6 sat 50,00  
18. 
Izmjena hladnjaka na procesoru , napajanju, matičnoj, grafičkoj ( zbog neispravnosti ili prebučnog rada ) - cijena coolera + posao   kom Na upit  
19. 
Pronalaženje i download drivera/manuala + CD media 0.6 sat 50,00  
20. 
Poduka iz informatike, slaganje računala, instalacije, umrežavanje ... 1 sat 80,00 
21. 
Spašavanje podataka (RECOVERY)   -/- Na upit 
22. 
Izrada AUTORECOVERY CD-a -/- -/- 200,00  
23. 
Popravak servis laptopa svih proizvođača -/- -/-
Na upit 
24.
Izrada kablova za mrežu i telefon -/- -/-
Na upit
25.
Projektiranje informatičkih sustava, kabliranje, instalacija mrežnih utičnica , konfiguracija računalne mreže -/- -/- Na upit 
26.
Servis i održavanje printera -/- -/- Na upit 
27.
Instalacije i konfiguracije Client - Server okoline ( Microsoft, Linux ) -/- -/- Na upit
28.
Konzultantske usluge , Backup Solution itd. -/- -/- Na upit
29.
Izrada web stranica po narudžbi, internet - intranet aplikacije - php, mysql, java, apashe aplikacije -/- -/- Na upit 
30.
Projektiranje i izgradnja video nadzora.. -/- -/- Na upit 
Usluge paušalnog održavanja IT sustava      
1.
Manji sustavi - mjesečni paušal (uklj. 12 radnih sati usluga)     1500,00
2.
Srednji sustavi - mjesečni paušal (uklj. 24 radnih sati usluga)     3000,00
3.
Veliki sustavi - mjesečni paušal (uklj. 40 radnih sati usluga)     5500,00
4.
Kompleksni sustavi na više lokacija     Na upit 
         
5*
Otkupljujemo ispravna ili neispravna računala i laptope - kontakt: 098/9056-844, 01/3646-589, E-mail -/- -/- Dogovor
         

CIJENA  SATA  RADA  =  80,00 kn

* Cjenik po satu navodi se zbog iskustava i nije primarni kriterij usluge.
* Ako je stranka u blizini servisa ili donese računalo u pc servis dolazak se, naravno, ne naplačuje.
* Ukoliko stranka odustane od servisa naplaćuje se dijagnostika 1 R.S.
* Cijena sata rada pc servisa odnosi se na radno vrijeme, radnim danom i subotom od 9h do 20h.
* Hitan odziv servisa mimo ugovorenih obveza, na zahtjev kupca uvećava osnovnu cijenu za 50%.
* Informatička obuka korisnika naplaćuje se po cijeni sata rada servisa.
* Ako radovi nisu specificirani u ovom cjeniku naplaćuju se prema stvarno utrošenom vremenu servisa.